Case: JulJulJul

JulJulJul.se var Incords största projekt någonsin och var en aktiv julkalender mellan åren 2007 och 2012. I 5 år tävlade vi ut vinster till hundratals personer i Sverige.

Sajten drevs av Incord som huvudägare och hade flera stora sponsorer genom åren. Julkalendern blev populärare och populärare för varje år och hade de sista åren tusentals tävlande varje dag. En vanlig decemberdag 2011 hade sidan runt 10 000 unika besökare!

Julkalendern lades ner pga. tidsbrist och svårigheter att nå ett bra ekonomiskt resultat då sidan var helt gratis för besökare.

Incord Portfolio